DSC01563

Czwarta oś obrotowa (frezarka) pozwala na produkcję np. tralek lub innych elementów obrotowych z drewna.