cncgraf proOprogramowanie cncGraF Pro jest sterowaniem CNC dla 5 osi. Sterowanie jest realizowane za pomocą kontrolera smc5d-p32.

Wymagania systemowe

Graficzny interfejs / Obsługa

 

Import / Export

Funkcja osi oscylującej

Do cięcia grubych folii lub kartonów jest używana oś styczna. Oś styczna ukierunkowuje sie za pomocą silników krokowych w kierunku do cięcia materiału.

Korekta wysokości materiału

Ta funkcja jest do celów grawerowania na nierównych materiałach. Przed grawerowaniem jest mierzona powierzchnia materiału (skanowanie) w osi Z w  ustalonym rastrze. Uzyskane dane stosowane w procesie grawerowania w osi Z tak aby wrzeciono zawsze utrzymało stałą głębokość zanurzenia. Dane pomiarowe  można exportować i imporotwać.

Makra

Za pomocą makra można definiować sekwencje robocze. Te sekwencje mogą być w określonych miejscach automatycznie wykonywane.

Automatyczne dostosowanie prędkości do przebiegu krzywej

Korekta narzędzia z podglądem graficznym

Korekta narzędzia jest funkcją,która ustala czy narzędzie ma być przesunięte na lewo lub prawo od wektora rysunku. cncGraF Pro realizuje korektę narzędzia na lewo, prawo w środku i na zewnątrz.

Automatyczny zmieniacz narzędzi

Dalsze funkcje

Akcesoria